HANDVEST VOOR DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

PROTENNIS websites

Bijwerkingsdatum: 2 maart 2023

INHOUDSOPGAVE

ALGEMENE INFORMATIE. . 1

Wie zijn wij?. . 1

Definities. . 1

Onze verplichtingen met betrekking tot uw gegevens. . 2

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN GEBRUIKERS. . 3

Wanneer worden uw gegevens verzameld?. . 3

Welke informatie verzamelen wij?. . 3

Voor welke doeleinden worden ze verzameld?. . 4

Wie zijn de ontvangers van uw gegevens?. . 4

Waar worden uw gegevens opgeslagen?. . 5

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?. . 5

Hoe zit het met koekjes?. . 6

Onze veiligheidsmaatregelen voor uw gegevens. . 6

GEBRUIKERSRECHTEN. . 6

Recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens. . 6

Recht op overdraagbaarheid. . 6

Recht om het gebruik van uw gegevens te beperken. . 7

Uitoefening van rechten. . 7

ALGEMENE INFORMATIE

Wie zijn wij?

Sinds de oprichting heeft de ProTennis winkel in Nîmes zich ontwikkeld en gediversifieerd. In november 2011 werd de e-commerce website https://nl.protennis.be/ wordt gelanceerd, is het hoofddoel de klanten nabijheid, deskundigheid en comfort te bieden bij het winkelen op het web.

Dankzij haar knowhow en haar betrokkenheid bij de spelers heeft ProTennis het vertrouwen gewonnen van vele professionals en tennisfans. Echte tennisvips vertrouwen ProTennis met de aankoop van hun Apparatuur. Nicolas legt uit: "Onze klanten variëren van recreatieve spelers tot spelers die meedoen aan Grand Slam-toernooien. Onze betrokkenheid bij hen is een prioriteit om hen te begeleiden in hun beste prestaties".

Tijdens uw bezoek aan onze winkel in Nîmes ontmoet u Nicolas, de winkelmanager, die een echte sportman is en een passie heeft voor racketsporten. De glimlachende Marie, verantwoordelijk voor onze websites protennis, evenals Laurent en Benjamin die u met professionaliteit zullen aanbevelen en uw rackets met ernst zullen opnemen.

Ons dynamische, ervaren en gepassioneerde team staat voor u klaar om u in een goede sfeer te begeleiden bij uw keuzes en u steeds persoonlijker te adviseren.

Definities

Ø De gebruiker, de internetgebruiker, : Verwijst naar elke persoon die een van de PROTENNIS-websites bezoekt of gebruikt. Hij kan hierin worden aangeduid met de voornaamwoorden "jij", "uw"en"uw".

Ø PROTENNIS, de verkoper: Verwijst naar het bedrijf PROTENNIS, eigenaar van de Site en de verkochte producten. Hiernaar kan worden verwezen met de voornaamwoorden " we ", " onze "en" onze ".

Ø Het handvest: Verwijst naar dit handvest voor de bescherming van persoonsgegevens voor gebruikers van de PROTENNIS-websites.

Ø De site(s) : Verwijst naar de website waarop de internetgebruiker surft en een bestelling plaatst. Dit is een van de volgende sites: https://nl.protennis.be/, , www.protennis.be, , www.protennis.es, , www.protennis-shop.de, , www.protennis-shop.it. .

Ø Verzamelen: Het verzamelen van persoonsgegevens. Dit verzamelen kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van vragenlijsten of online formulieren.

Ø Verwerking van persoonsgegevens : Elke bewerking of groep van bewerkingen die op de persoonsgegevens van de gebruikers wordt toegepast, ongeacht het medium van de onlinedienst in kwestie en het gebruikte proces.

Ø Producten of diensten : Verwijst naar alle producten en diensten met inbegrip van technologische (sites, toepassingen en bijbehorende diensten) die door PROTENNIS worden aangeboden.

Ø Toestemming van de gebruiker: Dit is elke uiting van een vrije, geïnformeerde en ondubbelzinnige wil waarmee de gebruiker door een positieve handeling aanvaardt dat persoonsgegevens worden verzameld en door PROTENNIS worden verwerkt onder de in het Handvest vastgestelde voorwaarden.

Onze verplichtingen met betrekking tot uw gegevens

Wij verbinden ons ertoe alle fundamentele rechten en vrijheden van de Gebruikers te respecteren, evenals alle geldende wetten en voorschriften, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In dit verband verbinden wij ons ertoe de volgende beginselen in alle omstandigheden in acht te nemen:

Ø Transparantie : wij u alle relevante informatie over de doeleinden en ontvangers van uw gegevens worden verstrekt door PROTENNIS ;

Ø Relevantie : wij verzamelen alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het aangegeven doel;

Ø Vertrouwelijkheid en integriteit : wij hebben alle redelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van onze Gebruikers te beschermen tegen openbaarmaking, verlies, wijziging of toegang door onbevoegde derden;

Ø Behoud: wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden van de specifieke verwerking of dienst;

Ø Recht op toegang : De gebruiker behoudt onder alle omstandigheden het recht op toegang, wijziging, correctie of verwijdering van alle door PROTENNIS verzamelde persoonsgegevens.

Ø Waakzaamheid: Wij verbinden ons ertoe ervoor te zorgen dat al uw rechten dagelijks en op alle niveaus door ons personeel worden gerespecteerd en dat alle normen met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens van gebruikers zo snel mogelijk na hun inwerkingtreding worden toegepast.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN GEBRUIKERS

Wanneer worden uw gegevens verzameld?

Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen in verband met :

Ø Uw navigatie op de Site ;

Ø Het aanmaken van een PROTENNIS-account ;

Ø Uw gebruik van het contactformulier en meer in het algemeen uw contact met ons ;

Ø Uw inschrijving op onze nieuwsbrief ;

Ø De aankoop van onze producten of diensten;

Ø Het nakomen van een wettelijke verplichting.

Welke informatie verzamelen wij?

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn die welke de Gebruiker ons vrijwillig meedeelt in het kader van onze commerciële relaties. Dit omvat bijvoorbeeld :

Ø Uw contactgegevens (volledige naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer);

Ø Informatie over uw bestellingen op onze websites (bedrag, aard van de aankopen, enz.);

Ø Elke uitwisseling tussen u en ons ;

Ø Meer in het algemeen, alle gegevens die u ons verstrekt tijdens het gebruik van onze producten en diensten.

Overeenkomstig de wet verzamelen of verwerken wij geen gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen of lidmaatschap van een vakbond, genetische persoonsgegevens, biometrische persoonsgegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijke persoon, persoonsgegevens over gezondheid of persoonsgegevens over het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon.

Voor welke doeleinden worden ze verzameld?

Het doel van het verzamelen en verwerken van uw gegevens, nadat u uw volledige toestemming hebt gegeven, is ervoor te zorgen dat u en alle Gebruikers de beste ervaring hebben met de producten en diensten die wij aanbieden.

Uw gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden

Ø Om u te beheren en te informeren over onze zakelijke relatie;

Ø Onze diensten aanbieden, uw aankopen en bestellingen verwerken;

Ø Het leveren van uw bestellingen;

Ø Met u te communiceren over uw bestellingen, facturen, producten en promotionele aanbiedingen;

Ø Onze klantenbestanden bijhouden en bijwerken;

Ø Verzamel uw mening over PROTENNIS ;

Ø Aangepaste en gepersonaliseerde diensten aanbieden, met name in het kader van de evolutie van onze producten;

Ø Om uw klantervaring te verbeteren door een beter begrip van onze Gebruikers ;

Ø Om onze producten en diensten aan te passen aan de behoeften van onze Gebruikers;

Ø Prospectie en ontwikkeling van onze activiteiten;

Ø Voor technische doeleinden (bv. toegang tot uw klantenrekening, opslag van uw persoonsgegevens zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren tijdens uw bezoek of bij toekomstige bezoeken aan de site).

Wie zijn de ontvangers van uw gegevens?

De ontvangers van uw persoonsgegevens zijn de verschillende personeelsleden van PROTENNIS.

De contractuele partners van PROTENNIS kunnen de mededeling van persoonsgegevens verkrijgen om de beste uitvoering van de bestelling van een Gebruiker te verzekeren. De contractuele partners in kwestie zijn bijvoorbeeld de volgende:

Ø Transporteurs ;

Ø Verzamelpunten;

Ø Onderaannemers (in geval van een verzoek om aanpassing van een product bijvoorbeeld);

Ø Fabrikanten in geval van directe bestelling.

Waar worden uw gegevens opgeslagen?

De gegevens worden opgeslagen op het PrestaShop platform : Site gehost door PrestaShop 4 rue Jules Lefebvre 75009 Parijs - Frankrijk die ze verzamelt, in overeenstemming met de Franse wetgeving en de Europese regelgeving.

De verrichtingen met een derde ontvanger van uw gegevens zijn onderworpen aan een contract om de bescherming van uw gegevens en de eerbiediging van uw rechten te waarborgen.

In geval van overdracht naar een land buiten de Europese Unie zijn regels vastgesteld om de bescherming en de beveiliging van deze gegevens te waarborgen.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

De Franse nationale commissie voor informatica en burgerlijke vrijheden (CNIL) beveelt professionals aan de persoonsgegevens van hun cliënten als volgt te bewaren.

Wij zetten ons in voor deze aanbevelingen.

Hoe zit het met koekjes?

Wij gebruiken cookies en soortgelijke hulpmiddelen om uw winkelervaring te verbeteren, onze diensten te leveren, te begrijpen hoe klanten onze diensten gebruiken zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen, en advertenties weer te geven. De toestemmingen en doeleinden van de cookies worden opgeslagen en beheerd door Axeptio. Erkende derden gebruiken deze tools ook in verband met de weergave van onze advertenties.

Onze veiligheidsmaatregelen voor uw gegevens

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens te waarborgen, maakt PROTENIS gebruik van netwerken die worden beschermd door standaardapparatuur zoals firewalls, pseudonimisering, encryptie en wachtwoorden.

GEBRUIKERSRECHTEN

Recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens

Als gebruiker hebt u te allen tijde het recht om met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren :

Ø Toegang tot alle informatie ;

Ø Ken de oorsprong van de gegevens ;

Ø Toegang tot de informatie waarop wij een beslissing over u hebben gebaseerd;

Ø Maak een kopie van al je persoonlijke gegevens;

Ø Eis dat al uw gegevens binnen een maand worden gecorrigeerd, aangevuld en/of verwijderd.

De Gebruiker blijft er echter van op de hoogte dat wij ons het recht voorbehouden niet aan het verzoek te voldoen in de volgende gevallen:

Ø De weigering wordt met redenen omkleed en vermeldt de middelen en termijnen om daartegen in beroep te gaan;

Ø Het verzoek is kennelijk misbruikt, met name wegens het repetitieve karakter ervan.

Recht op overdraagbaarheid

In overeenstemming met artikel 20 van de GDPR heeft u het recht om uw gegevens die door ons worden bewaard voor hergebruik te ontvangen en door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Met dit recht kunt u

Ø De ontvangst in een gestructureerd, algemeen gebruikt en computerleesbaar formaat van persoonsgegevens over u die reeds aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt;

Ø PROTENNIS verzoeken deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, indien dit technisch mogelijk is.

Recht om het gebruik van uw gegevens te beperken

U hebt het recht bezwaar te maken tegen het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken van uw gegevens door PROTENNIS of tegen de tijdelijke opschorting van het gebruik ervan.

Uitoefening van rechten

U kunt alle bovengenoemde rechten uitoefenen door contact op te nemen met het bedrijf PROTENNIS op een van de volgende manieren:

Ø Per postOp het adres: 200 Rue Paul Laurent, 30 900 NIMES

Ø Online via het voor klanten beschikbare contactformulier op de website https://nl.protennis.be/contacteer-ons

Ø Per e-mail op de volgende adressen: contact@protennis.fr ; contact@protennis.be ; contact@protennis.es ; contact@protennis-shop.it ; contact@protennis-shop.de

Ø Ter plaatse: U kunt persoonlijk, met een identiteitsbewijs, naar de PROTENNIS-winkel gaan, Rue Paul Laurent 200, 30 900 NIMES, om de aanvraag te doen.

PROTENNIS beschikt over een termijn van één maand vanaf het verzoek van de gebruiker om zijn rechten uit te oefenen.

Terug naar boven